Tennis Garden Social & Luncheon 
(postponed till Spring)